Επιλέξτε ενα απο τα πιο πάνω παράσιτα
για να μάθετε πολλά ενδιαφέροντα στοιχέια γι' αυτό !!


Η καταπολέμηση των παρασίτων γίνεται σύμφωνα
με τους αυστηρούς κανόνες και τις προδιαγραφές
του συστήματος ελέγχου και καθορισμού ποιότητας ISO-9000.