Η EU.DI.FON εφαρμόζοντας τις αρχές της Ποιοτικής Διοίκησης με σκοπό την ανύψωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό σημείο, πέτυχε να είναι η πρώτη Eταιρεία Yπηρεσιών Aπολύμανσης στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη σειρά Προτύπων Ποιότητας ISO-9000.
Η διαδικασία ISO-9000 δεν αποδεικνύει μόνο ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η εταιρία τηρεί τους κανόνες ποιότητας, αλλά "δεσμεύει" την εταιρία στο να τους τηρεί συνεχώς. Ετσι διασφαλίζονται και εξασφαλίζονται τα υψηλά στάνταρ των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η πιστοποίηση έρχεται σαν επιβράβευση των προσπαθειών μας για παροχή υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων που συνδυάζουν Ποιότητα και Ασφάλεια για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Πολιτική της Εταιρείς μας συνίσταται στην παροχή και τήρηση ασφαλών, αποτελεσματικών και περιβαντολλογικά αποδεκτών υπηρεσιών με σκοπό τον έλεγχο των τρωκτικών και μολυσματικών ασθενειών που επιδρούν στην υγεία των ατόμων ή καταστρέφουν την περιουσία τους.

Oλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας θα πρέπει να:
 • Είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε απαιτήσεις των Πελατών.
 • Ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
 • Είναι εναρμονισμένες και σύμφωνα με όλους τους νόμους και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

  Με σκοπό την επίτευξη των στόχων η διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να διαμορφώσει το Σύστημα Διοίκησης της Εταιρείας έτσι ώστε όλες οι δραστηριότητες, υλικά, εργασίες, μέθοδοι και ανθρώπινο δυναμικό που επιδρούν στην Ποιότητα των Υπηρεσιών να είναι κάτω από συνεχή έλεγχο και επιτήρηση.

  Το Σύστημα Διοίκησης της Εταιρείας θα έχει σαν κύριο Χαρακτηριστικό την Ποιότητα θα βασίζεται δε πάνω στην Σειρά Προτύπων Ποιότητας ISO 9002: 1994 / EN 29002.

  H παρούσα δήλωση της Πολιτικής που η Εταιρεία θα ακολουθήσει στα θέματα της Ποιότητας αποτελεί παράλληλα και δέσμευση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, η οποία έχει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα τμήματα και σε όλους τους εργαζομένους σε αυτήν.

  Η ευθύνη της υλοποίησης της παραπάνω Πολιτικής Ποιότητας σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας ανατίθεται στον Τμηματάρχη του Τμήματος Ποιότητας της Εταιρείας στον οποίο παρέχεται και η πλήρης εξουσιοδότηση στον τομέα αυτόν.