ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Μυοκτονία καλείται το σύνολο των ενεργειών, που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου από τρωκτικά .Περιλαμβάνει τρία σταδία:
1) ΠΡΟΛΗΨΗ .
2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
3) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ .

ΠΡΟΛΗΨΗ: Είναι οι ενέργειες , που κατά την εκτέλεση τους δυσκολεύουμε τις προσπάθειες επιβίωσης των τρωκτικών. Οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες ή τις ιδιότητες των τρωκτικών. Κατευθύνονται από τον ειδικό τεχνικό και εκτελούνται σε συνεργασία με τον πελάτη.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών ,που αποσκοπούν στην εξόντωση των τρωκτικών . Σαν πρώτη ενέργεια αναφέρεται η ταυτοποίηση του είδους π.χ ( ποντικούς - αρουραίους κ.λ.π ). Αυτή η εργασία επιτυγχάνεται με την αναζήτηση των ιχνών ( αποχωρήματα - ροκανίσματα - ζημιές ή ως και οπτική επαφή .) όπου μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τον συνολικό πληθυσμό των τρωκτικών ,τους διαδρόμους και τα περάσματα τους. Οι κολλητικές παγίδες και οι φάκες ,μπορούν να φανούν χρήσιμες σε μικρές προσβολές, αλλά σίγουρα γίνονται "αναγνωρίσιμες" από τα τρωκτικά μετά από 3 ή 4 ημέρες. Οι δολωματικές εφαρμογές είναι αυτές που προσδίδουν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα. Τα σύγχρονα αντιπηκτικά δολώματα έχουν υψηλό LD50 (μεγάλο δείκτη ασφάλειας, δηλαδή γραμμάριο ουσίας / kgr βάρους ) δεν δημιουργούν "δηλητηριοφοβία" στα τρωκτικά ,είναι αποτελεσματικά και μουμιοποιούν (με την λύση της συνέχειας του αίματος ) τα πτώματα ,ώστε να μην δημιουργούν δυσάρεστη οσμή κατά την αποσύνθεση . Η πεδίο εφαρμογής (πλοία - σπίτια - αποθήκες - εξωτερικές και άλλες εσωτερικές εφαρμογές ). EU.DI.FON διαθέτει ποικιλία μυοκτόνων (difenacoum - brodifacoum - flocoumafen - bromadiolone .) σε διάφορες μορφές ( pellets - blocks -tracking powder.) έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά και διαθέσιμα σε κάθε πεδίο εφαρμογής (πλοία - σπίτια - αποθήκες - εξωτερικές και άλλες εσωτερικές εφαρμογές ).
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η EU.DI.FON παρ'όλη την ασφάλεια που παρέχουν τα σύγχρονα μυοκτόνα, προσδίδοντας ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον και τα ζωα, που δεν αποτελούν στόχο, χρησιμοποιεί ειδικούς δολωματικούς σταθμούς( BAIT STATION), που κάνουν το διαθέσιμο φάρμακο απλησίαστο από τα παιδία και τα ζώα .


ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ EU.DI.FON.
  1. Αποκόψτε τα σημεία εισόδου (π.χ τρύπες,- κλαδιά δέντρων -καλώδια ) που διευκολύνουν την πρόσβαση τους.
  2. Καταστρέψτε πιθανά σημεία που δημιουργούν φωλιές (π.χ συσσώρευση προϊόντων .)
  3. Συμβουλευτείτε τον ειδικό τεχνικό μας για περισσότερες πληροφορίες .