ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Απεντόμωση καλείται το σύνολο των ενεργειών που αποβλέπει στην απαλλαγή του χώρου κυρίως από βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα. Περιλαμβάνει τρία σταδία
1) ΠΡΟΛΗΨΗ.
2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ.
3) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Είναι το σύνολο των ενεργειών, που κατά την εκτέλεση τους δυσκολεύουμε τις προσπάθειες επιβίωσης των εντόμων. Οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τον βιολογικό κύκλο και τις συνήθειες του κάθε εντόμου, που αποτελεί στόχο. Κατευθύνονται από τον ειδικό τεχνικό και εκτελούνται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών, που αποσκοπούν στην εξάλειψη ενός καλά εγκατεστημένου πληθυσμού παρασίτων .Περιλαμβάνει καταγραφή - καταπολέμηση . Η καταγραφή γίνεται με ειδικές κολλητικές παγίδες που μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε το είδος - το μέγεθος του πληθυσμού και τα κρησφύγετα τους . Η καταπολέμηση περιλαμβάνει την εφαρμογή των παρασιτοκτόνων στα σημεία όπου συχνάζουν και ζουν τα έντομα . Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με ειδικά μηχανικά μέσα [ψεκαστήρες προπιέσεως - εκνεφωτήρες (θερμού ,ψυχρού ) -διασκορπιστές -ηλεκτρικές εντομοπαγίδες κ.λ.π]. ανάλογα με τις ιδιομορφίες τις ανάγκες των χώρων και το είδος των προς αντιμετώπιση παρασίτων.Επίσης ανάλογη είναι και η επιλογή των παρασιτοκτόνων υπολειμματικής δράσης δηλαδή μεγάλου χρονικού διαστήματος δράσης ,(carbamates - organophosphates - botanical and inorganic insecticides- pyrethroids- i.g.r) .
Η EU.DI.FON. διαθέτει όλα τα είδη μηχανικών μέσων και είναι πλήρης γνώστης των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των προ αναφερθέντων παρασιτοκτόνων.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ : Προϋποθέτει όλες τις παραπάνω ενέργειες - χωρίς καμία να αναιρεί την άλλη - για την απομάκρυνση των εντόμων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ :Τα παραπάνω παρασιτοκτόνα επηρεάζουν ψυχρόφιλους οργανισμούς (οργανισμούς που δεν έχουν αίμα, όπως τα έντομα ).Έτσι καθίστανται απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όταν αυτά εφαρμόζονται πιστά από επαγγελματίες του είδους .

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ EU.DI.FON.:
  1. Ελέγχετε τακτικά
    α) πιθανά σημεία εισόδου.
    β) πιθανά καταφύγια εντόμων. π.χ ρωγμές, διαρροές σωληνώσεων κ.λ.π.
  2. Περιορίστε τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη τους .
  3. Συμβουλευτείτε τον ειδικό τεχνικό μας για περισσότερες πληροφορίες.