ΚΑΠΝΙΣΜΟΣ

Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση των υπολειμματικών παρασιτοκτόνων έχει αντικαταστήσει τον καπνισμό σαν μέσο αντιμετώπισης των παρασιτικών προβλημάτων. Όμως τα καπνιστικά είχαν και θα έχουν ξεχωριστή θέση ,όχι μόνο εξαιτίας των ικανοτήτων τους να εξαλείπουν ένα ευρύ φάσμα παρασίτων,αλλα εξαιτίας του ότι είναι η μόνη επιλογή μας, όταν η διαπερατότητα τους είναι απαραίτητη για να λύσει το πρόβλημα μας .Ο καπνισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε παρασιτισμένα αποθηκευμένα προϊόντα και παράσιτα τέτοια όπως το σαράκι μέσα στο ξύλο.
Καπνισμός είναι η εισαγωγή ενός τοξικού αερίου ή καπνού μέσα σ'ένα χώρο (κτίριο - σιταποθήκη - βαγόνι - ή τρύπες ποντικών ) σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, ώστε το αέριο ή ο καπνός να γεμίσει όλες τις περιοχές για να σκοτωθούν τα παράσιτα .Είναι η μέθοδος επιλογής ,όταν τα παράσιτα είναι εντοπισμένα σε περιοχές που είναι απρόσιτες για τις συμβατικές εργασίες εξόντωσης .
Η επιλογή του κατάλληλου καπνιστικού είναι συνάρτηση όχι μόνο της αποτελεσματικότητας και του κόστους, αλλά και της ασφάλειας για τα ανθρώπινα όντα,τα ζώα,τα φυτά ,την αυτανάφλεξη,την δύναμη διαπερατότητας την επίδραση της βλάστησης των σπόρων αλλά και της αντιδραστικότητας με το περιβάλλον. Τα καπνιστικά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μεγάλης ποικιλίας παρασίτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες ( θερμοκρασία - στεγανότητα κ.λ.π) .
Τα καπνιστικά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μεγάλης ποικιλίας παρασίτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες ( θερμοκρασία - στεγανότητα κ.λ.π) . Το αέριο μπορεί να αντιδράσει με βασικά μέταλλα και τα άλατα τους και να παραχθεί διάβρωση .Το αέριο διαβρώνει χαλκό,κράματα χαλκού,και πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσό και το ασήμι. Σαν καπνιστικά προϊόντα αναφέρονται : ΦΩΣΦΙΝΗ - ΒΡΟΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ
Λιγότερο τοξική και "επικίνδυνη" από ζημίες αλλά επίσης αποτελεσματική είναι η εφαρμογή καπνού με Foggers,ULV machines ή Smoke generatοr. Όλα αυτά τα προϊόντα και τα μηχανικά μέσα είναι διαθέσιμα από την εταιρεία μας .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ :Oλα τα καπνιστικά προϊόντα είναι εξαιρετικά τοξικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ EU.DI.FON.:

.: Η εργασία καπνισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό υπό τiς οδηγίες του τεχνικού υπευθύνου.

  1. Να είστε πλήρης γνώστης του γενικού σχεδίου δόμησης των γειτονικών κατασκευών ,και διαδρόμων διαφυγής πάνω ή και κάτω από το έδαφος.
  2. Βεβαιωθείτε για την στεγανότητα και την πρόληψη διαρροών .
  3. ) Εφαρμόστε σχέδιο για την διαρκή απομάκρυνση των ατόμων από τις περιοχές χρησιμοποιώντας - φρουρό - προειδοποιητικές ταμπέλες -οδοφράγματα κ.λ.π.