ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Έχει επικρατήσει σημασιολογικά η λέξη απολύμανση να ταυτίζεται με την ευρύτερη καταπολέμηση των παρασίτων . Η πραγματική όμως σημασία είναι διαφορετική .Με την απολύμανση επιτυγχάνουμε την εξόντωση των μικροοργανισμών ( παθογόνων και μη ) δηλαδή αυτών που δημιουργούν ή όχι λοιμώξεις και που παρίστανται σε κάποιο περιβάλλον. Τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι ιοί ,τα μικρόβια ,οι μύκητες τα βακτηρίδια και οι σπόροι τους . Η εργασία αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε χώρους ιδιαίτερης υγειονομικής σημασίας π.χ (χειρουργεία - μ.ε.θ. )σε περιπτώσεις προσβολής ενός χώρου από μεταδοτικό νόσημα ,αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις όπως πτηνοτροφία βουστάσια,χοιροστάσια,αλλά και όπου αλλού παραστεί ανάγκη. Κατά την διάρκεια της εργασίας επιδιώκουμε την εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου ,σε όλες τις προσβεβλημένες περιοχές . Η εξάπλωση επιτυγχάνεται με μηχανικά μέσα τέτοια όπως (ψεκαστήρες προπιέσεως - εκνεφωτήρες - θερμού ψυχρού) Σαν απολυμαντικές ουσίες χρησιμοποιούνται μείγματα αλδεϋδών και καρβολυτικών οξέων τα οποία χαρακτηρίζονται για την ακαριαιοκτόνο δράση τους .
ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Όλα τα απολυμαντικά στις συνιστούμενες δόσεις και για τις εγκεκριμένες εφαρμογές είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ EU.DI.FON.:

α) Όλα τα μικρόβια δεν είναι παθογόνα και επιβλαβή. β) Ο σωστός και συνεχής τρόπος καθαριότητας περιορίζει την ανάπτυξη των μικροβίων .

γ) Συμβουλευτείτε τον ειδικό τεχνικό μας για ότι αφορά τους χώρους και τρόπους εφαρμογής καθώς και για την συχνότητα της απολύμανσης .