ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ
ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ & ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ


Παρακολούθηση της καταπολέμησης με πρόγραμμα Η/Υ το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες:

  1. Τοποθέτηση BARCODE στους δολωματικούς σταθμούς και ανάγνωση της κατάστασης τους με ηλεκτρονικό SCANNER με άμεση μεταφορά των δεδομένων στους Η/Υ.
    Έτσι εξασφαλίζεται 100% ο σωστός έλεγχος και η συντήρηση ΟΛΩΝ των δολωματικών σταθμών εξασφαλίζοντας την ορθότητα των δεδομένων και τις εργασίας.
  2. Χωροθέτηση παγίδων, σημείων δειγματοληψίας σε κάτοψη του χώρου.
  3. Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και ευρημάτων δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων.
  4. Δημιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέμησης και έκδοση μηνιαίων πεπραγμένων.