ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ

ΕΞΑΠΛΩΣΗ Αρκετοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πάνω από 10.000 ειδη μυρμηγκιων σ'ολο τον κοσμο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλα τα είδη ανήκουν στην συνομοταξία εντόμων που ονομάζεται ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ. Τα κυριότερα χαρακτκτηριστικά των αναφερομένων ενηλίκων υμενοπτέρων είναι : τέσσερα μεμβρανοειδή ή διαφανή φτερα, από τα οποία τα δυο μπροστινά φτερά είναι μακρύτερα από τα πίσω. Μασητικοί αδένες - και το μπροστινό μερος του υπογαστρίου είναι συνήθως διαχωρισμένο από το υπόλοιπο σώμα με ένα μίσχο.
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Τα μυρμήγκια ζουν κατά ομάδες δημιουργώντας κοινωνίες, με μια ή μερικές βασίλισσες, τις νύμφες, πολλές άγονες εργάτριες και περιπτωσιακά τα αρσενικά. Τα μυρμήγκια σε μια κοινωνία δεν είναι όλα τα ίδια. Κάθε είδος εκτελεί μια ειδική εργασία, έτσι ώστε να δημιουργείται μια αλληλοβοήθεια και συνεργασία στην προσπάθεια επιβίωσης τους.
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Όταν τα μυρμήγκια εισέρχονται στα κτίρια δημιουργούν μπελάδες, μολύνουν το φαγητό και μερικές φορές δημιουργούν καταστροφές και στο κτίριο. Μερικά μυρμήγκια επίσης δαγκώνουν και κεντρίζουν προκαλώντας διαταραχές υγείας. Σχετικά όμως λίγα είδη μυρμηγκιών εισβάλουν στα σπίτια και στα κτίρια και ακόμα λιγότερα φωλιάζουν στο εσωτερικό τους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προτείνονται μερικά μέτρα φυσικής προστασίας όπως :
  • Εξυγίανση με την προστασία των τροφών που αρέσουν στα μυρμήγκια.
  • Αλλαγές στην διακόσμηση για την αποθάρρυνση και την δημιουργία δυσκολιών στην είσοδο.
  • Περιορισμός στις πηγές υγρασίας και των διαρροών.
  • Μετακίνηση των φυτών που προσελκύουν τα μυρμήγκια.
  • ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Τα παρασιτοκτόνα μπορούν να εξαλείψουν τα μυρμήγκια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
  • Με τα δολώματα, τα οποία μεταφέρονται στις φωλιές, μπορούν να εξοντωθούν οι βασίλισσες και οι εργάτριες που είναι εκεί.
  • Διαβροχή με υπολειμματικό εντομοκτόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις φωλιές του εδάφους.
  • Υπολειμματικοί ψεκασμοί μπορούν να γίνουν γύρω από τις φωλιές για την εξόντωση των διερχομένων μυρμηγκιών.
  • Περιμετρικές εφαρμογές μπορούν εκτελεστούν εξωτερικά των κτιρίων για την προστασία τους.